Vent et øjeblik...

CSR

I Bording Koncernen tager vi vores samfundsansvar seriøst. Derfor er vi medlem af FNs Corporate Social Responsibility (CSR) initiativ, Global Compact. Som medlem forpligter vi os til at overholde 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og ved at følge disse principper tager Bording Koncernen samfundsansvar såvel lokalt, som nationalt på de markeder, hvor vi er tilstede.

Vi blev medlem i 2009 og har siden årligt afrapporteret vores arbejde med CSR i fremskridtsrapporterne, Communication on Progress, som du finder i boksen til højre. Denne rapport udkommer hvert år på samme tid som vores årsrapport.

CSR på to kontinenter

Corporate social responsibility er alle de aktiviteter en virksomhed involverer sig frivilligt i, som ligger ud over lovgivningen og anden regulering.

Da Bording Koncernen har selskaber i Skandinavien og Bangladesh, er de økonomiske, kulturelle og markedsmæssige forhold meget forskellige i de forskellige geografiske områder, hvor vi opererer, hvilket har gjort, at vores selskaber har fokus på forskellige områder inden for CSR afhængigt af hvor de er lokaliseret.

Vi har fokus mennesker og miljø

Mens selskaberne i Skandinavien primært har fokus på miljø, har selskabet i Bangladesh fokus på menneskerettigheder, arbejdsforhold og anti-korruption. Det kan du læse mere om her.

Som del af deres arbejde med børns rettigheder, har Bording Vista for eksempel udarbejdet læringsmateriale til skoler i Bangladesh. Materialet er frit tilgængeligt for alle, og du kan også få glæde af det ved at klikke på titlerne i boksen til højre.

Bordings selskaber involverer sig

I Bording Koncernen har hvert selskab råderum over hvilke aktiviteter de involverer sig i, så længe de er i overensstemmelse med Global Compact og vores Code of Conduct.

Derfor kan du med fordel besøge selskabernes egne hjemmesider for at læse mere om deres individuelle tiltag.

Vi sætter troværdighed over indtjening

Vores mål er at følge de højeste etiske standarder. Vi sætter gennemsigtighed, troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening, og vi forventer det samme af vores leverandører og samarbejdspartnere.

Derfor har F.E. Bording udarbejdet etiske retningslinjer, Code of Conduct, for vores ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, omkring vores adfærd og værdisæt i Bording Koncernen.

Du kan læse mere om vores samfundsansvar i vores årsrapporter

CODE OF CONDUCT

Bording Koncernens etiske retningslinjer, vores Code of Conduct, sikrer en forventningsafstemning mellem de involverede parter i vores forretningsgange. Vi overholder vores etiske retningslinjer, og det forventer vi også vores leverandører og samarbejdspartnere gør.

Vores etiske retningslinjer tager afsæt i mennesker, miljø og anti-korruption. Vi accepterer ikke børnearbejde eller undertrykkelse af minoriteter, vi tror på ytringsfrihed og organisationsfrihed, og vi samarbejder ikke med virksomheder, der ikke anerkender retten til kollektiv forhandling.

Vi har forpligtiget os til at udvikle miljøvenlige produkter, til at minimere påvirkningen af miljøet, og vi arbejder så vidt det er muligt med leverandører, som er relevant certificeret. I Bording Koncernen vil vi under ingen omstændinger acceptere afpresning eller bestikkelse, og vi bekæmper aktivt korruption, hvis vi møder den.  Dette gælder for såvel vores selskaber i Skandinavien, som vores selskab i Bangladesh.

Såfremt en medarbejder eller interessent oplever adfærd, der er uforenelig med Bording Koncernens etiske retningslinjer, vil vi på det kraftigste opfordre til, at man kontakter os på fe@bording.dk.

Du kan læse de fulde retningslinjer her.

MILJØ

Som en gammel trykkerikoncern har Bording tidligt arbejdet med miljøpolitik og bæredygtighed. Du kan finde F.E. Bordings miljøpolitik her

Vi tilbyder C02 neutrale produkter

Vi introducerede allerede i 2009 Danmarks første kuvert produceret af CO2 neutralt papir, Envirelope. I dag tilbyder vi en lang række CO2 neutrale produkter.

Vores miljøcertifikater

Vores produktionsselskaber har Svane certifikat.

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food, og vores brede vifte af svanemærkede produkter opfylder rådets krav om miljø, kvalitet og sundhed.

Derudover er vores produktionsselskab Bording A/S FSC® certificeret.

Som FSC®-certificeret virksomhed garanterer vi at leve op til Forrest Stewardship Councils krav om bæredygtighed og socialt ansvar for skovdrift samt krav om sporbarhed af træprodukter, som anvendes i papirfremstilling.

Besøg Danmarks grønneste trykkeri

På selskabernes egne hjemmesider kan du finde flere miljøspecifikke tiltag gjort af de enkelte virksomheder.

Vidste du, at Bording Cognito er medlem af Grønt Punkt, at Bording InStore har installeret et partikulært pumpesystem, som sparer miljøet for ca. 3.200 brugte malerdåser om året og at KLS er Danmarks grønneste trykkeri?

Bording Vista – Et CSR eventyr

Bording Vista blev stiftet i 2007 som et joint venture mellem Bording Data i Danmark og TechnoVista i Bangladesh med støtte fra Danida.

Fra eventyr til virkelighed

I dag er Bording Vista et selvstændigt datterselskab i Bording Koncernen, der tilbyder vestlig kvalitet for kunder såvel som medarbejdere. Bording Vista var Koncernens første store CSR-eventyr og i dag peger alt på at eventyret ender lykkeligt.

42 ansatte på 8 år

Bording Vista har krydset grænser og er over otte år vokset til 42 ansatte, som alle arbejder under vestlige arbejdsforhold: Alle ansatte får en ansættelseskontrakt, lønkontrakter og en medarbejderhåndbog.

Kontorlokalerne lever op til vestlige standarder med importerede møbler, aircondition og kantine med madordning.

Faglighed på tværs af kultur, religion og tradition

Lige fra start har fokus været at udvikle faglighed på tværs af kultur, religion, tradition og virksomhedsledelse, og vores anstrengelser har båret frugt: Ligestilling og tolerance har muliggjort, at medarbejderne i Bording Vista i dag har Koncernens mest aktive medarbejderforening. Derudover har vi i 2016 for første gang givet en af vores talentfulde medarbejdere i Bangladesh muligheden for at arbejde i Danmark på lige vilkår med vores øvrige danske ansatte.

Besøg Bording Vista

Bording Vista er specialiseret i at levere outscouring af IT udvikling (software) og grafisk DTP til Bording Koncernens kunder. Er du interesseret i Bording Vistas services og historie, så besøg deres hjemmeside.